حفاظت از کابل‌های جرثقیل حمل مذاب

حفاظت از کابل‌های trolley جرثقیل حمل مذاب تا دمای 1650 درجه سانتیگراد

حفاظت حرارتی اتاق کنترل جرثقیل

جلوگیری از گرمایش بیش از حد اتاق کنترل جرثقیل صنایع ذوب

(HYPOGUARD 1400)

عایق‌ ضدشعله آب‌بندی کویل‌های کوره‌های کرکینگ و ریفورمر پتروشیمی

مشاهده همه موارد