تصویر اصلی روکش نسوز سیلیکونی
تصویر 1 روکش نسوز سیلیکونی
تصویر 2 روکش نسوز سیلیکونی
تصویر 3 روکش نسوز سیلیکونی
تصویر 4 روکش نسوز سیلیکونی
تصویر 5 روکش نسوز سیلیکونی
تصویر 6 روکش نسوز سیلیکونی

Product Detail Silicone Fiberglass Fire Sleeve

Fiberglass cover covered with a thick layer of silicone. This product with a melt-resistant and wear-resistant structure, while protecting the equipment against molten materials, reduces maintenance costs and prevents repeated shutdowns of the production line. This product can be the best choice for caring for pneumatic lines, wiring harnesses, cables and hydraulic hoses. In some cases, expensive types of hoses are used in the systems, and the use of this type of cover protects them against hazards. In addition, in cases such as difficult and time-consuming replacement of hoses or cables and many other cases, the use of a safe and appropriate protective cover can save great time and money, and also supports user safety.

 

Advantages:

High surface resistance against splashing of molten materials up to 1200 °C
High resistance to flame up to 260 °C
Resistant to abrasion and corrosion
High flexibility
Voltage resistance between 7 to 12 kV

In general, these coatings are used for insulation and protection of cables, electric hoses and hydraulic hoses, and depending on the type of use, these coatings are produced and presented in different sizes and diameters.

 

Usages:

splashes of melt and corrosive substances
Protection of cables and hoses in well facilities and oil and gas refineries and petrochemical industries
Protection of water cables of arc and induction furnaces
Protect crane cables carrying molten pots
Casting of aluminum and other metals, petroleum equipment, automotive and shipbuilding